Bilimsel Program

 
SALON 1
TRASD RAD GÖRÜNTÜLEME OKULU
11:45 - 12:00
Açılış
12:00 - 12:20
Omurga Radyografik Anatomi
Konuşmacı:
Zafer Günendi
12:20 - 12:40
Omurga Radyografik Patolojiler
Konuşmacı:
İlhan Sezer
12:40 - 12:50
Tartışma
12:50 - 13:00
Sakroiliak Eklem Radyografik Anatomi
Konuşmacı:
Erhan Çapkın
13:00 - 13:20
Sakroiliak Eklem Radyografik Patolojiler
Konuşmacı:
Özgül Gündüz Soysal
13:20 - 13:30
Tartışma
13:30 - 14:40
ÖĞLE YEMEĞİ
14:40 - 14:50
Kalça Radyografik Anatomi
Konuşmacı:
Özgür Akgül
14:50 - 15:10
Kalça Radyografik Patolojiler
Konuşmacı:
İlker Yağcı
15:10 - 15:20
Tartışma
15:20 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 16:00
MRG Okuma Prensipleri
Konuşmacı:
Gökhan Pekindil
16:00 - 16:30
Omurga Patolojileri-MRG
Konuşmacı:
Gökhan Pekindil
16:30 - 17:00
Sakroiliak Eklem Patolojileri-MRG
Konuşmacı:
İpek Tamsel
17:00 -17:30
Kalça Eklem Patolojileri-MRG
Konuşmacı:
İpek Tamsel
17:30 - 18:00
KAHVE MOLASI
18:00 - 20:00
Omurga Görüntüleme Gerçek Vaka Örnekleri
Sakroiliak Eklem Görüntüleme Gerçek Vaka Örnekleri
Kalça Görüntüleme Gerçek Vaka Örnekleri

Özgür Akgül, İpek Tamsel, Gökhan Pekindil, İlhan Sezer, Zafer Günendi, Özgül Gündüz Soysal, Erhan Çapkın, İlker Yağcı
  * Kurs katılımı 60 kişi ile sınırlıdır
 
SALON 1
TRASD İMMUNOLOJİ KURSU
 
SALON 2
İYİ YAZMA ve YAYIN BECERİLERİ KURSU
 
SALON 3
TRASD RAD 2022 ULTRASON KURSU
 
SALON 4
KAPİLLEROSKOPİ KURSU
11:00 - 11:30
Doğal İmmun Yanıt
Konuşmacı:
Füsun Özmen
 
08:45 - 09:00
Açılış: Erhan Çapkın / Özgür Akgül
 
11:30 -12:00
Kompleman Sistemi
Konuşmacı:
İshak Özel Tekin
09:00 - 09:25
Kas İskelet US Giriş ve Normal Yapılar
Konuşmacı:
İlker Yağcı
12:00 - 12:30
İnflamatuar Sitokinler (TNF, IL-1, IL-6, IL12/23, IL- 17, IFN-a)
Konuşmacı:
Gürcan Günaydın
09:25 -09:50
Dopler Ayarları ve Artefaktlar
Konuşmacı:
Gökhan Pekindil
12:30 -13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
09:50 - 10:15
Romatoid Artritte Ultrason
Konuşmacı:
İlhan Sezer
13:30 - 14:00
MHC + Antjien Sunumu
Konuşmacı:
Arzu Aral
13:45 - 14:15
Yeni Başlayanlar için Araştırma Planlaması
Konuşmacı:
İlker Yağcı
a. Fikir üretimi
b. Hipotez oluşturma
c. Araştırmaya hazırlık
10:15 - 10:30
Tartışma
13:30 - 13:35

Açılış:  Şebnem Ataman

14:00 - 14:30
Dentritik Hücreler
Konuşmacı:
Başak Kayhan
14:15 - 14:45
Araştırma Etiği ve İlgili Sorunlar
Konuşmacı:
Figen Ayhan
a. Kimler otör, kimler katılımcı
b. Otörlükle ilgili uluslaarası etik kurallar
c. Etik kurullar ve kuralları
d. İntihal
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI

13:35 - 13:55

Kapilleroskopi Tanımlama, Cihaz Özellikleri, Endikasyonları ve Normal Bulgular
Konuşmacı:
Esra Bilgin
14:30 - 15:00
KAHVE MOLASI
14:45 - 15:15
Uluslararası Kılavuzlar Önerilerinde Yazının Hazırlanması
Konuşmacı:
Esra Giray
11:00 - 11:25
Spondiloartritlerde Ultrason
Konuşmacı:
İbrahim Batmaz
13:55 - 14:15
Skleroderma Odaklı Patolojik Kapilleroskopi Bulguları (Olgu Örnekleriyle)
Konuşmacı:
Abdulvahap Kahveci
15:00 - 15:30
T, B Hücreler
Konuşmacı:
Emel Yantır
15:15 - 16:00 Tartışma
11:25 - 11:45
Kristal Artritlerde Ultrason
Konuşmacı:
Özgür Akgül
14:15 - 14:35
Kapilleroskopide Son 1 Yıl
Konuşmacı:
Alper Gümüştepe
15:30 - 16:00
Immuntolerans ve Otoimmunite
Konuşmacı:
Göksal Keskin
11:45 - 12:05
PMR ve Omuz Ekleminde Ultrason
Konuşmacı:
Kenan Akgün
14:35 - 14:55
KAHVE MOLASI
16:00 - 16:15
ANA Ne Zaman İstenir?
Konuşmacı:
Feride Göğüş
16:00 - 16.30
KAHVE MOLASI
12:05 - 12:20
Girişimsel Ultrasonografi
Konuşmacı:
Erhan Çapkın
14:55 - 15:40
Normal Kapilleroskopik Görüntü Alma Pratiği
16:15 - 17:15
ANA Boyanma Paternleri Pratiği
Konuşmacı:
Hüseyin Tutkak
16:30 - 17:00
Dergi Seçimi ve Süreç Esnasında Yaşananlar, Yayın Sonrası Sorumluluklar ve Sosyal Medya
Konuşmacı:
Özge Keniş Coşkun
12:20 - 12:30
Tartışma
15:40 - 16:25
Patolojik Kapilleroskopik Görüntü Alma ve Değerlendirme (Skleroderma Hastaları Üzerinde)
 
17:00 - 17:30
Hakemlik Neden Önemlidir?  İyi Hakemlik Uygulamaları
Konuşmacı
: Meltem Alkan Melikoğlu
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
16:25 - 16:40
Değerlendirme Sınavı
* Kurs katılımı 60 kişi ile sınırlıdır
 
* Kurs katılımı 30 kişi ile sınırlıdır.
13:30 -16:30

*Pratik zamanı
Eğitmenler: Erhan Çapkın, Zafer Günendi, Özgür Akgül, İlker Yağcı, İlhan Sezer, İbrahim Batmaz, Kenan Akgün, Gürkan Akgöl
*8 istasyon
*20 dk bir gruplar rotasyon ile tüm Eğitmenleri geziyor
*İlk pratik cihaz ayarları ve normal yapılar
(tüm eğitmenler)
*Daha sonra yanda numaralandırılmış konularda eğitmenler ile pratik (Hasta ve eğitmenler sabit)

VAKALAR
1) RA Olgusu (İlhan Sezer)
2) SpA Olgusu (İbrahim Batmaz)
3) Kristal Artrit (Özgür Akgül)
4) PMR ve Omuz (Kenan Akgün)
5) Ayak ve Ayak Bileği (İlker Yağcı)
6) El ve El Bileği (Zafer Günendi)
7) Diz Eklemi (Gürkan Akgöl)
8) Girişimsel US (Erhan Çapkın)

 
18:00- 19:00
Açılış Töreni

Konuşmacılar:
* Tansu Arasıl
* Şebnem Ataman
* İlhan Sezer
    * Kurs katılımı 60 kişi ile sınırlıdır
 
* Kurs katılımı 18 kişi ile sınırlıdır.
 
SALON 1
 
SALON 2
 
SALON 3
08:30- 09:35
PANEL 1: ROMATOİD ARTRİT
Oturum Başkanları:
Meltem Alkan Melikoğlu, Ömer Kuru
08:30- 09:35
PANEL 2: ROMATOLOJİK HASTALARDA AĞRIYI ANLAMAK, AĞRIYI YÖNETMEK
Oturum Başkanları:
Ayşen Akıncı, Sibel Çubukçu Fırat
08:30- 09:35
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -1
Oturum Başkanları:
Murat Karkucak
08:30 - 08:45
Tedavisi Zor Romatoid Artritin Yönetimi
Konuşmacı:
György Nagy
08:30 - 08:45
Periferik Ağrı Mekanizmaları
Konuşmacı:
Saime Ay
08:30 - 08:38
D Vitamini Eksikliğinin Kognisyon, Fiziksel Fonksiyon ve Ultrasonografik Cilt, Cilt Altı Yağ Doku ve Kas Ölçümleri Üzerine Etkileri
Konuşmacı:
Yahya Doğan
08:45 - 09:00
Romatoid Artriti Öngörmek
Konuşmacı:
Şebnem Ataman
08:45 - 09:00
Santral Ağrı Mekanizmaları
Konuşmacı:
Ayşegül Ketenci
08:38 - 08:46
Covid 19 Pandemisi Sırasında Fizik Tedavi Polikliniğine Başvuran Hastaların Osteporoz Taraması ve Tedavi Devam Oranı: Ön Çalışma Verileri
Konuşmacı:
Esra Ülgen Kıratlıoğlu
09:00 - 09:15
Romatoid Artritte Tedaviyi Kesmek Mümkün mü? Hangisini Keselim?
Konuşmacı:
Feride Göğüş
09:00 - 09:15
Romatolojide Mekanizma Bazlı Ağrı Tedavisi
Konuşmacı:
Dilşad Sindel
08:46 - 08:54
Rehabilitasyon Hemşirelerinin Osteoporoz Ve Düşme Hakkında Bilgi Ve Farkındalık Düzeyi
Konuşmacı:
Mustafa Sağlam
09:15- 09:35
Tartışma
09:15- 09:35
Tartışma
08:54 - 09:02
Fragilite Kırığı Olan Osteoporozlu Hastalarımızın Demografik Verileri-Ön Çalışma Sonuçları
Konuşmacı:
Zeynep Kıraç Ünal
09:35- 10:00
KAHVE MOLASI
09:35- 10:00
KAHVE MOLASI
09:02 - 09:10
Youtube'da Osteoporoz Konusunda En Çok Neler İzleniyor? Videoların Kalite ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Zerrin Kasap
09:10 - 09:18
Miyastenia Gravisli Hastalarda Osteoporoz Ve Kırık Riski Üzerine Etkili Faktörler: Ön Çalışma Sonuçları
Konuşmacı:
Zeynep Tuba Bahtiyarca
09:18 - 09:26
Osteporotik Vertebra Fraktürü İliak Krest Ağrı Sendromuna Neden Olur Mu?
Konuşmacı:
Hanife Çağlar Yağcı
09:26 - 09:35
Soru - Cevap
09:35- 10:00
KAHVE MOLASI
10:00 - 11:05
PANEL 3: KOVİD 19
Oturum Başkanları:
Cemal Bes, Evren Yaşar
10:00 - 11:05
PANEL 4: OSTEOPOROZ
Oturum Başkanları:
Akın Erdal, Figen Ayhan, Ajda Bal Hastürk
10:00 - 11:05
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -2
Oturum Başkanları:
Selda Sarıkaya
10:00 - 10:15
Kovid 19 Romatolojide Neleri Değiştirdi?
Konuşmacı: Hande Ece Öz
10:00 - 10:15
Erkek Osteoporozuna Güncel Bakış
Konuşmacı:
Şüheda Özçakır
10:00 - 10:08
Ruhsal Bozuklukların Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Pınar Durmaz
10:15 - 10:30
Romatizmal Hastalıklarda Kovid 19 Yönetimi
Konuşmacı: Gamze Kılıç
10:15 - 10:30
Steroid Osteoporozu Hakkında Ne Bilmeliyiz?
Konuşmacı:
Rengin Güzel
10:08 - 10:16
Youtube'da Bulunan Sistemik Skleroz Videolarının Geçerliliği Ve Kalitesinin İncelenmesi
Konuşmacı:
Çağrı Ünal Ulutatar
10: 30 - 10:45
Makrofaj aktivasyon sendromu
Konuşmacı: Veli Yazısız
10: 30 - 10:45
Osteoporoz Tedavisi: Değişen Ne Var?
Konuşmacı:
Alp Çetin
10:16 - 10:24
İnflamatuar Miyozitlerde Hastalık Aktivitesi Takibinde MRI Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Ali Can Soylu
10:45 - 11:05
Tartışma
10:45 - 11:05
Tartışma
10:24 - 10:32
Primer Sjögren Sendromunda, Huzursuz Bacak Sendromunun Sıklığı Ve Şiddeti İle Uykululuk Durumu, Anksiyete, Depresyon Ve Nöropatik Ağrının İlişkisi
Konuşmacı:
Büşra Yeşil
11:05 - 11:15
KAHVE MOLASI
11:05 - 11:15
KAHVE MOLASI
10:32 - 10:40
İnaktif Behçet Hastalığı Olan Bir Hastada İnaktif Covid 19 (Sinovac) Enjeksiyon Sonrası Tekrarlayan Tromboflebit Atakları
Konuşmacı:
Havva Talay Çalış
10:40 - 10:48
Behçet Hastalığına Eşlik Eden Eritema Nodozum Olgusunda Potasyum İyödürle Tedavi
Konuşmacı:
Özge Sevil Karstarlı Bakay
10:48 - 11:56
Behçet Tanılı Hastalarda Anksiyete Ve Depresyonu Etkileyen Faktörler
Konuşmacı:
Özkan Yükselmiş
11:56 - 11:05
Soru - Cevap
11:05 - 11:15
KAHVE MOLASI
11:15 - 12:15
UYDU SEMPOZYUM /

Ankilozan Spondilitle İyi Bir Gün
Moderatör:
İlhan Sezer

11:15 - 11:25 Açılış, Farmakovijilans Sunumu:
İlhan Sezer

11:25 - 11:50  Ankilozan Spondilitte Tedavinin Hasta Yaşamına Etkileri:
Gülcan Gürer

11:50 - 12:15 Ankilozan Spondilitte Ekstraartiküler Bulguların Yönetimi:
Meltem Melikoğlu
 
 
12:15 - 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:05
PANEL 5: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN ERİŞKİNE GEÇİŞ
Oturum Başkanları:
Fatoş Önen, Cahit Kaçar
13:15 - 14:05
PANEL 6: ROMATOLOJİDE DESTEK TEDAVİLER
Oturum Başkanları:
Mustafa Çalış, Ayşe Küçükdeveci
13:15 - 14:05
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -3
Oturum Başkanları:
Haşim Çakırbay
13:15 - 13:30
Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarda, Çocukluktan Erişkine Geçiş Süreci, Pediatrist Bakış Açısı ile
Konuşmacı:
Özgür Kasapçopur
13:15 - 13:30
Romatolojide Beslenmenin Önemi Var mı?
Konuşmacı:
Gülnur Taşçı Bozbaş
13:15 - 13:23
Farklı Tedavi Rejimi Alan Ankilozan Spondilit Hastalarında Hematolojik Belirteçlerin Normal Grup İle Karşılaştırılması
Konuşmacı:
Feride Sabırlı
13:30 - 13:45
Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarda, Çocukluktan Erişkine Geçiş Süreci Erişkin Hekimi Bakış Açısı ile
Konuşmacı:
Serdal Uğurlu
13:30 - 13:45
Romatizmal Hastalıklarda Egzersiz  Planlaması
Konuşmacı:
Nilay Şahin
13:23 - 13:31
Anti-Mutat Sitrüline Vimentin Antikorları Ankilozan Spondilit Teşhisinde ve Hastalık Ciddiyetini Öngörmede Kısıtlı Bir Rol Oynayabilir
Konuşmacı:
Nesrin Şen
13:45- 14:05
Tartışma
13:45- 14:05
Tartışma
13:31 - 13:39
Spondiloartrit Hastalarının Değerlendirilmesinde Kullanılan BASMI ve Diğer Omurga Hareket Açıklığı Ölçüm Yöntemlerinin Sağlıklı Türk Toplumundaki Değerlendirmesi
Konuşmacı:
Ceren Kara Göçer
14:05 - 14:15
KAHVE MOLASI
14:05 - 14:15
KAHVE MOLASI
13:39 - 13:47
Serum GM-CSF ve CCL17 Seviyeleri Spondiloartritte Hastalık Aktivasyonunun Bir Belirteci Olabilir Mi? Bu Belirteçlerin Spondiloartrit Sınıflaması İle İlişkisi
Konuşmacı:
Rezan Koçak Ulucaköy
13:47 - 13:55
Ankilozan Spondilit Hastalarında Uyku Bozukluğuyla Hastalık Parametreleri, Depresyon Ve Anksiyete İlişkisi
Konuşmacı:
Selma Eroğlu
13:55 - 14:03
Ankilozan Spondilit’li Hastalarda İş Üretkenliğinde ve Sosyal Faaliyetlerde Azalmanın Hastalık Aktivitesi, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi
Konuşmacı:
Ömer Faruk Bucak
14:03 - 14:11
Ankilozan Spondilit Hastalarında Nötrofil ve Trombosit Belirteçlerinin Klinik Değişkenler Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi
Konuşmacı:
Ayla Çağlıyan Türk
14:05 - 14:15
KAHVE MOLASI
14:15 - 15:15
UYDU SEMPOZYUM /

İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek

Oturum Başkanı:
Şebnem Ataman
Konuşmacı:
Cahit Kaçar, Gülcan Gürer
 
 
15:15 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:15 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:15 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 16: 35
PANEL 7: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA EXTRAARTİKÜLER TUTULUMLAR VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Gülcan Gürer, Vedat Hamuryudan
15:30 - 16: 35
PANEL 8: BEHÇET TANI - TEDAVİ PANELİ
Oturum Başkanları: 
Feride Göğüs, Zafer Günendi
15:30 - 16: 35
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -4
Oturum Başkanları:
Serap Tomruk Sütbeyaz
15:30 - 15:45
RA ve Akciğer
Konuşmacı: Cemal Bes
15:30 - 15:45
Vasküler Tutulumların Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı:
Nurdan Oruçoğlu
15:30 - 15:39
Fibromiyalji Sendromu Olan Hastaların COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Ağrı, Hastalık Aktivitesi, Anksiyete, Depresyon ve Nöropatik Ağrı Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dilek Eker Büyükşireci
15:45 - 16:00
Ra ve Komorbidite
Konuşmacı: Gönen Mengi
15:45 - 16:00
Nörolojik Tutulumların Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı:
Serdar Güven
15:39 - 15:48
Fibromiyalji Sendromu Olan Hastaların Yorgunluğu Çok Boyutlu Değerlendirme Ölçeği ve Yorgunluk Şiddet Skalası Türkçe Versiyonu ile Değerlendirilmesi ve Verilerin Diğer Sonuç Ölçümleri ile İlişkisi
Konuşmacı: Sevil Karagül
16:00 -16:15
Komorbiditedeli RA’lı Hastayı Nasıl Tedavi Edelim?
Konuşmacı: Nedim Kaban
16:00 -16:15
Mukokütanöz Tutulumların Yönetimi
Konuşmacı:
Erkan Alpsoy
15:48 - 15:57
Fibromyalji Yönetiminde Hipnoterapinin Etkinliği; Prospektif Randominize Kontrollü Çalışma
Konuşmacı: Ayşe Güç
16:15 -16:35
Tartışma
16:15 -16:35
Tartışma
15:57 - 16:06
Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Fekal Kalprotektin Düzeyleri, Kesitsel Çalışma
Konuşmacı: Ece Çınar
       
16:06 - 16:15
Elektrofizyolojik Olarak Karpal Tünel Sendromu Saptanan Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı, Semptom Süresi ve Şiddeti İle İlişkisi-Ön Çalışma Sonuçları
Konuşmacı: Zeynep Kıraç Ünal
16:15 - 16:24
Fibromiyalji Hastalarında Semptom Süresi ile Periferik Kandaki İnflamasyon Parametrelerinin İlişkisinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Verileri
Konuşmacı: Onur Kanlıoğlu
16:24 - 16:35
Soru - Cevap
19:00
GENÇ TRASD
 
 
 
 
 
SALON 1
 
SALON 2
 
SALON 3
08:30- 10:05
PANEL 9: ZOR OLGULARIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Özgür Akgül, Erhan Çapkın
08:30- 09:35
PANEL 10: AZ GÖRÜLEN SIK DÜŞÜNÜLENLER
Oturum Başkanları:
Ece Kaptonoğlu, Bülent Bütün
08:30- 09:35
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -5
Oturum Başkanları:
Havva Talay Çalış

08:30 - 08:45
SLE
Konuşmacı:
Kevser Gök
08:30 - 08:45
SARKOİDOZ
Konuşmacı:
Nesrin Şen
08:30 - 08:38 Gasser Ganglionuna Radyofrekans Termokoagülasyon Tedavisi Uygulanan Trigeminal Nevralji Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri
Konuşmacı:
Fırat Ulutatar
08:45 - 09:00
SPA
Konuşmacı:
Nail Demir
08:45 - 09:00
IgG4
Konuşmacı:
Ayça Ayşe Yücel
08:38 - 08:46 İş Üretkenliğinde ve Faaliyetlerde Azalma Anketi: Genel Sağlık V2.0 (WPAI:GH) Türkçe Sürümünün Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
Konuşmacı:
Ömer Faruk Bucak
09:00 - 09:15
FMF
Konuşmacı:
Sevilay Batıbay
09:00 - 09:15
Relapsing Polikondrit  
Konuşmacı:
Ayşe Ünal Enginar
08:46 - 08:54 Kas-İskelet Sistemi Eklem/Yumuşak Doku Enjeksiyonlarında Kullanılan Aydınlatılmış Hasta Onam Formlarının Okunabilirlik Düzeyleri
Konuşmacı
: Ramazan Yılmaz
09:15 - 09:30
Vaskülit
Konuşmacı:
Ali Karakaş
09:15 - 09:30
Anti-Sentetaz Sendromu
Konuşmacı: Abdülvahap Kahveci
08:54 - 09:02 Plateletten Zengin Plazma Uygulama Sıklığının Parsiyel Supraspinatus Yırtığı Medikal Tedavisinde Etkinliği
Konuşmacı:
Mahmut Özdemir
09: 30 - 09:45
RA Akciğer
Konuşmacı:
Gamze Kılıç
09:30 - 09:50
Tartışma
09:02 - 09:10 Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Platelet/Lenfosit Oranı, Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Platelet Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Nuran Eyvaz
09:45 - 10:05
Tartışma
09:50 - 10:15
KAHVE MOLASI
09:10 - 09:18 Karpal Tünel Sendromu Ön Tanısı Olan Hastalarda Klinik Bulgular ile Elektromiyografi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Konuşmacı:
Ebru Yılmaz
10:05 - 10:15
KAHVE MOLASI
09:18 - 09:26 Klinik Subakromial Sıkışma Testi Pozitif Hastaların Ultrasonografik Subakromial Sıkışma Testi ile Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Yasemin Tombak
09:26 - 09:35 Klinik Subakromial Sıkışma Testi Pozitif Hastaların Ultrasonografik Subakromial Sıkışma Testi ile Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Yasemin Tombak
09:26 - 09:35 Soru - Cevap
09:45 - 10:15
KAHVE MOLASI
10:15- 11:20
PANEL 11: SPA
Oturum Başkanları:
Hatice Bodur, İlker Yağcı
10:15- 11:20
PANEL 12: OSTEOARTRİTTE MERAK EDİLENLER
Oturum Başkanları:
Lale Altan İnceoğlu, Nilüfer Balcı, Vesile Sepici
10:15- 11:20
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -6
Oturum Başkanları:
Kenan Tan
10:15 - 10:30
Klasifikasyon Kriterleri, Tanı Kriterleri, Radyografik axSpA/ Nonradyografik axSpA Tartışmasında Son Gündem
Konuşmacı: Fatma Gül Yurdakul
10:15 - 10:30
Erken Osteoartrit Nedir? Tanısı Nasıl Konabilir?
Konuşmacı: Demirhan Dıraçoğlu
10:15 - 10:23 Yerleşik Ailevi Akdeniz Ateşinde Mevsimsel Rezidüel Aktivite: Kış En Kötüsü Mü?
Konuşmacı:
Sevtap Acer Kasman
10:30 - 10:45
axSpA Tedavisinde Yeni Ne Var?  Biyolojik İlaçlar ve JAK İnhbitörlerinde Güncel Durum
Konuşmacı: Xenofon Baraliakos
10:30 - 10:45
Osreoartritte Diz Ağrısı Nedeni?
Konuşmacı: lknur Aktaş
10:23 - 10:31 NOMID Sendromunun RNA Ekspresyon Datalarının İncelenmesi ile Patofizyolojisinin Aydınlatılması
Konuşmacı:
Ali Şahin
10:45 - 11:00
Periferik SpA  İhmal Gören Klinik Antite
Konuşmacı:
Aylin Rezvani
10:45 - 11:00
Diz Osteoartritinde Eklem İçi Uygulamalar Nelerdir? Kanıtları?
Konuşmacı: Feyza Ünlü
10:31 - 10:39 Ailesel Akdeniz Ateşinde Spondiloartritler ve Manifestasyonları: Sakroileit, Topuk Enteziti, Uzamış Artrit ve Diğerleri
Konuşmacı:
Sevtap Acer Kasman
11:00 - 11:20
Tartışma
11:00 - 11:20
Tartışma
10:39 - 10:47 Psöriyatik Artritli Hastalarda Karpal Tünel Sendromu; Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Konuşmacı:
Ezgi Akyıldız Tezcan
11:20 - 11:30
KAHVE MOLASI
11:20 - 11:30
KAHVE MOLASI
10:47 - 10:55 Biyolojik Tedavi Kullanan Spondiloartrit Hastalarındaki Komorbid Durumlar; Bir TRASD Projesi Olarak Biostar Verileri
Konuşmacı:
H. Fatih Çay
10:55 - 11:03 Romatoloji Hastalarında Tedaviye Uyum Düzeyinin Sosyodemografik Özellikler, Hastalık Algısı ve Emosyonel Durum ile İlişkisi
Konuşmacı:
Ayhan Bilgici
11:03 - 11:11 Atipik Cogan Sendromlu Bir Olgu: Nadir Bir Vaskülit Türü
Konuşmacı:
Alper Doğancı
11:11 - 11:20 Soru - Cevap
11:15 - 11:45
KAHVE MOLASI
11:30- 12:30
UYDU SEMPOZYUM /

Gerçek Yaşam Verileri ve Klinik Deneyimlerle RA Tedavisinde Tofasitinib
Moderatör: Ömer Kuru

11:30 - 11:50 Tofasitinib Etkinlik Verileri
Konuşmacı: İhan Sezer

11:50 - 12:10 Tofasitinib Güvenlik Verileri
Konuşmacı: Nilay Şahin

12:10 - 12:30 Soru & Cevap

 
 
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:35
PANEL 13: SPONDİLOARTRİTLERDE EKSTRAARTİKÜLER TUTULUMLAR
Oturum Başkanları:
Bülent Yıldırım, İhsan Ertenli
13:30 - 14:20
PANEL 14: TÜM YÖNLERİ İLE DİZ VE AYAK - AYAK BİLEĞİ AĞRILARI SORULAR VE OLGULAR EŞLİĞİNDE
Oturum Başkanları: Murat Birtane, Hakan Gündüz
13:30 - 14:45
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -7
Oturum Başkanları:
Önder Özerbil
13:30 - 13:45
SPA'lı Hastada Barsak
Konuşmacı:
Bülent Yıldırım
13:30 - 13:45
Diz Ağrıları: Semptomdan Teşhis ve Tedaviye
Konuşmacı:
Coşkun Zateri
13:30 - 13:39 COVID-19 Pandemi Döneminde Romatizmal Hastalıklarda NSAİİ Kullanımına Genel Bir Bakış
Konuşmacı:
Hüseryin Kaplan
13:45 - 14:00
Spondiloartritlerde ve Romatoloji Pratiğinde Göz
Konuşmacı:
Mehmet Bulut
13:45 - 14:00
Ayak - Ayak Bilegi Ağrıları: Semptomdan Teşhis ve Tedaviye
Konuşmacı:
Nurettin Taştekin
13:39 - 13:48 Mrna Bazlı Covid19 Aşısı Sonrası Gelişen Sekonder Antifosfolipid Antikor Sendromu: Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Volkan Yılmaz
14:00 - 14:15
Olgularla İnflamatuvar Barsak ve Eklem Tutulumu
Konuşmacı: Öznur Kutluk
14:00 - 14:20
Tartışma
13:48 - 13:57 İnflamatuvar Romatizmal Hastalığı (IRH) Olanlarda Ülkemizde Uygulanan COVID-19 Aşılarının Hastalık Alevlenmesi Üzerine Etkileri Ve Yan Etki Oranları
Konuşmacı:
Salim Mısırcı
14:15 - 14:35
Tartışma
14: 20- 15:00
KAHVE MOLASI
13:57 - 14:06 Kocaeli İlinde Yatarak Takip Edilen COVID-19'lu Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguları: Retrospektif Bir Çalışma
Konuşmacı:
Ebru Yılmaz
14:35 - 15:00
KAHVE MOLASI
14:06 - 14:15 Coronovac ve BNT162b2 Covid-19 Aşılarının İnflamatuar Romatizmal Hastalıkları Olan Bireylerde ve Sağlıklı Yetişkinlerde İmmünojenisite ve Güvenliği: İki Aşı Türünün Karşılaştırılması
Konuşmacı:
Sevilay Batıbay
14:15 - 14:24 Covid-19’da Tosilizumab ve Metilprednizolon Tedavisi Sonrası Gelişen Gastrointestinal Perforasyon ve İnvaziv Pulmoner Aspergilloz
Konuşmacı:
Ayşe Güç
14:24 - 14:35 Covid-19’da Tosilizumab ve Metilprednizolon Tedavisi Sonrası Gelişen Gastrointestinal Perforasyon ve İnvaziv Pulmoner Aspergilloz
Konuşmacı:
Ayşe Güç
14:35 - 15.00
KAHVE MOLASI
15:00 - 16:00
Uydu Sempozyum /

Secukinumabın Hayata Hareket Katan Yolculuğu Devam Ediyor: Ankilozan Spondilitte 150 mg ve 300 mg tedavisi
Oturum Başkanı: Şebnem Ataman
Konuşmacılar: İlker Yağcı, Ayhan Bilgici

 
 
16:00 - 16:15
KAHVE MOLASI
16:00 - 16:15
KAHVE MOLASI
16:00 - 16:15
KAHVE MOLASI
16:15 - 17:20
PANEL 15: SİSTEMİK SKLEROZ
Oturum Başkanları:
Ender Terzioğlu, İlhan Sezer
16:15 - 17:20
PANEL 16: A’DAN Z’YE KRİSTAL ARTROPATİLER
Oturum Başkanları:
Ömer Faruk Şendur, Ali Gür, Gökhan Tuna Öztürk
16:15 - 17:20
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -8
Oturum Başkanları:
Pınar Borman
16:15 - 16:30
Akciğer Tutulumu ve Tedavisi Antifibotiklerin Tedavideki Yeri
Konuşmacı:
Ender Terzioğlu
16:15 - 16:30
Fotoğraflar ile Kristal Artropatiler: Polarize Işık Mikroskobu, Ultrason ve Diğer Tanısal Testler
Konuşmacı:
İlker Yağcı
16:15 - 16:24 Romatizmal Hastalığı Olan Bireylerde Covıd-19 Klinik Özelliklerinin Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin Retrospektif Çalışma
Konuşmacı:
Gizem Cengiz
16:30 - 16:45
Cilt Tutulumunun Tedavisi – Dijital Ülser Tedavisi
Konuşmacı:
Remzi Çevik
16:30 - 16:45
Gut Tedavisinin Püf Noktaları
Konuşmacı:
Hande Gezer
16:24 - 16:33 Covıd-19 Enfeksiyonu Geçiren Hastalarda Covıd-19 Sonrası Sempatik Deri Yanıtının Değerlendirilmesi ve Nöropatik Ağrı Düzeyi ve Vasomotor Semptomlar İle İlişkisinin Belirlenmesi
Konuşmacı:
Dilek Eker Büyükşireci
16:45 - 17:00
PAH Hastasına Yaklaşım
Konuşmacı:
Nermin Bayar
16:45 - 17:00
Psödoguta Yalancı Diyerek İhmal mi Ediyoruz?
Konuşmacı:
Erkan Kozanoğlu
16:33 - 16:42 Ritüksimab ve Tosilizumab Kullanan Romatoid Artrit'li Hastalarda Pandemi Sürecinin İlaç Devamlılığı ve Covid-19 Hastalığı Açısından Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Ahmed Sinan Alpaydın
17:00 - 17:20
Tartışma
17:00 - 17:15
Kristal Artropati Tedavisinde Son Gelişmeler ve Gelecek
Konuşmacı:
İlke Coşkun Benlidayı
16:42 - 16:51 The Effect Of Vitamin K1 And Vitamin K2 On Mortality Rate And Disease Severity in Covıd-19 Patients
Konuşmacı:
Gökhan Özkoçak
 
 
17:15 - 17:35
Tartışma
16:51 - 17:00 Biyolojik Ajan Kullanan Aksiyal Spondilartrit Tanılı Hastalarda Pandemi Döneminde Tedavide Kalma ve Covid 19 Hastalık Durumunun Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Ali Can Soylu
        17:00 - 17:09 Covid-19 Pandemisi Süresince İnflamatuar Romatizmal Hastalıklar: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı:
Murat Toprak
17:09 - 17:20 Soru - Cevap
20:00
ŞUBELER TOPLANTISI
 
 
 
 
21:00
BİOSTAR
 
 
 
 
 
SALON 1
 
SALON 2
 
SALON 3
08:30 - 09:35
PANEL 17: VASKÜLİTLER
Oturum Başkanları: Fatih Çay, Şebnem Ataman
08:30 - 09:35
PANEL18: MYOZİTLER
Oturum Başkanları:
Tuncay Duruöz, Canan Şanal Toprak
08:30 - 09:35
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -9
Oturum Başkanları:
Gürkan Akgöl
08:30 - 08:45
ANCA İlişkili Vaskülitlerde Güncel Tedavi
Konuşmacı: Rashid Luqmani
08:30 - 08:45
Polimyozit Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı:
Hatice Şule Baklacıoğlu
08:30 - 08:38 Ankilozan Spondilit ve Allerjik Hastalıklar Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Klinik Çalışma
Konuşmacı:
Ebru Yılmaz
08:45 - 09:00
Takayasu Tanı Tedavi
Konuşmacı:
Kemal Erol
08:45 - 09:00
Dermatomyozit Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı:
Didem Erdem Gürsoy
08:38 - 08:46 Ankilozan Spondilit Hastalarında Nutrisyonel İndekslerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
Konuşmacı:
Eylül Akdeniz Derman
09:00 - 09:15
Dev Hücreli Arterit Tanı Tedavi
Konuşmacı:
Hasan Fatih Çay
09:00 - 09:15
Myozit ve Myopatilerde Myalji, Klinik Özellikler, Farklılıklar
Konuşmacı:
Sevtap Acer Kasman
08:46 - 08:54 Ankilozan Spondilitte Melatonin Sirkadiyen Ritmi: Hastalık Aktivitesi, Yaşam Kalitesi ve Entezit Skoru ile İlişkisi
Konuşmacı:
Refiye Önal
09:15 - 09:35
Tartışma
09:15 - 09:35
Tartışma
08:54 - 09:02
 Ankilozan Spondilit Hastalarında Entezis Bölgelerinin Ultrasonografi ve Shear Wave Elastografi ile Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Meltem Karacaatlı
09:35 - 10:00
KAHVE MOLASI
10:35- 11:00
KAHVE MOLASI
09:02 - 09:10 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Spinal Mobilite ile Paravertebral Kas Atrofisi ve Yağlı Dejenerasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Zeynep Yazar Bağrıaçık
09:10 - 09:18 Biyolojik Tedavi Alan Hastalarda Kısa ve Uzun Dönemde İnflamatuar Parametreler
Konuşmacı:
Halise Hande Gezer
09:18 - 09:26 Biyolojik DMARD ve Hedefe Yönelik Tedavilerde Kullanılan Standart Hasta Onam Formlarının Okunabilirlik Düzeyleri
Konuşmacı:
Savaş Karpuz
09:26 - 09:35 Soru - Cevap
09:30 - 10:00
KAHVE MOLASI
10:00 - 11:05
PANEL 19: PSÖRİATİK ARTRİT
Oturum Başkanları:
Hakan Genç, Kemal Nas
10:00 - 11:05
PANEL 20: SJÖGREN SENDROMU
Oturum Başkanları:
Hilal Ecesoy, Ayhan Kamanlı
10:00 - 11:05
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -10
Oturum Başkanları:
Sami Küçükşen
10:00 - 10:15
Psöriazisten  Psöriatik Artrite Geçiş
Konuşmacı: Sevcan Uğur
10:00 - 10:15
Primer Sjögren Sendromunda Nörolojik Tutulumların Yönetimi
Konuşmacı: Hilal Ecesoy
10:00 - 10:08 Osteoartrit ve Erozif Osteoartrit İçin Yeni Nesil RANKL İnhibitörü ve Regülatuar Hücre İndüksiyonu Sağlayan Füzyon Protein Geliştirilmesi
Konuşmacı:
Huseyn Babayev
10:15 - 10:30
Güncel PSA Tedavisi
Konuşmacı:
Erkan Kılıç
10:15 - 10:30
Sjögren Sendromunda Güncel Tedavi
Konuşmacı:
Halil Harman
10:08 - 10:16 Kronik Boyun Ağrılı Hasta Servikal Paraspinal Kas ile Plantar Bölge Yapıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ön Çalışma Sonuçları
Konuşmacı:
Damla Cankurtaran
10:30 - 11:45
Cilt Bulgusu Olmayan PSA Hastalarını Nasıl Tanıyalım
Konuşmacı:
Umut Bakay
10:30 - 11:45
Primer Sjögren Sendromunda Kas İskelet Sisitemi Tutulumu
Konuşmacı:
İlknur Albayrak
10:16 - 10:24 Artcure Diffusional Patch Application for Lumbar Disc Herniation İn Patients With Type 1 and 2 Diabetes Mellitus: Study Protocol for A Randomized Placebo-Controlled, Double Blind Study
Konuşmacı:
Hüma Bölük Şenlikçi
10:45 - 11:05
Tartışma
10:45 - 11:05
Tartışma
10:24 - 10:32
Diz Osteoartritinde STAR Yöntemi ile Tespit Edilen Sarkopeninin Radyolojik Ve Fonksiyonel Parametrelerle İlişkisi
Konuşmacı:
Eşref Orkun Aydın
11:05 - 11:15
KAHVE MOLASI
11:05 - 11:15
KAHVE MOLASI
10:32 - 10:40 Diz Osteoartrili Hastalarda İntraartiküler PRP ve Ozon Etkinliğinin Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Esra Ülgen Kıratlıoğlu
10:40 - 10:48 Bel Ağrısı Olan Bireylerde Tampa Kinezyofobi Ölçeği-Kısa Formu’nun Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması
Konuşmacı:
Ayşe Güç
10:48 - 10:56 Medial Menisküs Dejenerasyonu ve Diz Ağrısı Olan Hastalarda İzole Hamstring Germenin Kinestezi ve Fonksiyon Üzerine Etkisi – Pilot Çalışma
Konuşmacı:
Sanem Aslıhan Aykan
10:56 - 11:05 Soru - Cevap
11:05 - 11:15
KAHVE MOLASI
11:15 - 12:15
UYDU SEMPOZYUM /

Kristalize Kortikosteroidlerin Doğru Kullanımı
Konuşmacı: Banu Kuran
 
 
 
 
12:15 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
12:05 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
12:05 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:35
PANEL 21: SLE
Oturum Başkanları:
Meltem Alkan Melikoğlu, Sevcan Uğur
13:30 - 14:35
PANEL 22: AZ GÖRÜLEN SIK DÜŞÜNÜLENLER- 2
Oturum Başkanları:
Dilek Keskin, Şehim Kutlay
13:30 - 14:35
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -11
Oturum Başkanları:
Ümit Dündar
13:30 - 13:45
SLE'yi Anlamak Patogenezden Kliniğe
Konuşmacı: Ülkü Uçar
13:30 - 13:45
Paraneoplastik Sendrom
Konuşmacı: İsmail Uçar
13:30 - 13:39 Romatoid Artrite Sebep Olabilecek Enfeksiyöz Organizmaların İmmünoinformatik Yöntemler ile Aydınlatılması
Konuşmacı:
Bahadır Şanlıoğlu
13:45 - 14:00
SLE'de Güncel Tedavi
Konuşmacı:
Meltem Alkan Melikoğlu
13:45 - 14:00
Adult Still Hastalığı
Konuşmacı: Hasan Ulusoy
13:39 - 13:48 The Role Of Ultrasnographic Synovial Assessment in Rheumatoid Arthritis Patients Diagnosed With Fibromyalgia
Konuşmacı:
Musa Polat
14:00 - 14:20
SLE’de Antifosfoslipid Antikor Pozitifliğinin Tanımlanması ve Prognostik Önemi
Konuşmacı: Doruk Erkan
14:00 - 14:15
Reaktif Artrit
Konuşmacı: Meral Bilgilisoy Filiz
13:48 - 13:57 Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Romatoid Faktör, Anti Siklik Sitrüline Peptit Antikor ile Anti Nükleer Antikor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Ferda Büyük
14:20 - 14:40
Tartışma
14:15 - 14:35
 Tartışma
13:57 - 14:06 Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Aerobik ve Dirençli Egzersizlerin Sonografik Kas Ölçümleri ve Vücut Kompozisyonuna Etkilerinin Karşılaştırılması
Konuşmacı:
Aylin Ayyıldız
14:40- 15:00
KAHVE MOLASI
14:35 - 15:00
KAHVE MOLASI
14:06 - 14:15 Romatoid Artritli Hastada Neoplaziyi Taklit Eden Dev Şişlik: Skapulotorasik Bursit
Konuşmacı:
Ayşe Güliz Gürdal
14:15 - 14:24 Romatoid Artritli Hastalarda Miyokardiyal Disfonksiyonun Değerlendirilmesinde Doku Doppler ve Miyokard Performans İndeksi’nin Yerinin Araştırılması
Konuşmacı:
Emine Yıldırım Uslu
14:24 - 14:35 Soru - Cevap
14:35 - 15:00
KAHVE MOLASI
15:00 - 16:50
PANEL 23: FMF
Oturum Başkanları:
Sami Hizmetli, Ayhan Bilgici
15:00 - 15:45
PANEL 24: OMUZ VE KALÇA AĞRILARINA FARKLI BAKIŞ: OLGULAR EŞLİĞİNDE
Oturum Başkanları:
Kenan Akgün, Vural Kavuncu
15:00 - 16:05
SÖZLÜ SUNU OTURUMU -12
Oturum Başkanları: Emel Ekşioğlu
15:00 - 15:15
MEFV Mutasyonları: Tarihi ve Klinik Önemleri
Konuşmacı: Ahmet Kıvanç Cengiz
15:00 - 15:15
Omuz Ağrılarında Neleri Gözden Kaçırıyoruz?
Konuşmacı:
Deniz Palamar Kadıoğlu
15:00 - 15:09 Otoimmün Hastalıklarda İyileşmeyen Kompleks Yaraların Tedavisinde Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Tedavisinin Önemi
Konuşmacı:
Fatih Ceran
15:15 - 15:30
Ailevi Akdeniz Ateşi Kliniği: Sadece Ağrı ve Ateş mi?
Konuşmacı: Sertaç Ketenci
15:15 - 15:30
Kalça Ağrılarında Neleri Gözden Kaçırıyoruz?
Konuşmacı:
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
15:09 - 15:18 İnfliximab Allerjisinin İmmünoinformatik Metodlarla İncelenmesi ve Çapraz Reaksiyonların Tahmini
Konuşmacı:
Ali Şahin
15:30 - 15:45
Ailevi Akdeniz Ateşi Tedavisi: Ne zaman IL-1 inhibitörler? Ne Zaman Diğer Biyolojikler?
Konuşmacı: Cemal Gürbüz
15:30 - 15:50
Tartışma
15:18 - 15:27 Kolşisin Kullanan ve Kronik Hastalık Öyküsü Olan Gut Hastaları ile Kardiyovasküler Risk Faktörü Olan Hastalar Arasında Karotis İntima-Media Kalınlığının Karşılaştırılması
Konuşmacı:
Ebru Yılmaz
15:45 - 16:00
Vaka Örnekleri
Konuşmacı:
Sezgin Zontul
 
15:27 - 15:36 Kronik Diz Ağrısı Olan Hastalarda Ultrason Eşliğinde Yapılan Geniküler Sinir Konvansiyonel Radyofrekans Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyon Üzerine Etkisi
Konuşmacı:
Ferhat Ege
16:30 - 16:50
Tartışma
15:36 - 15:45 Unilateral Travmatik Transtibial Amputasyonu Olan Hastalar ile Sağlıklı Bireyler Arasında Talar Kıkırdak, Tibialis Anterior Ve Gastroknemius Kaslarının Kalınlıklarının Karşılaştırılması: Klinik Ve Sonografik Bir Çalışma
Konuşmacı:
Merve Örücü Atar
      15:45 - 15:54 Lomber Sinoviyal Kistin Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif İncelenmesi
Konuşmacı:
Şükran Güzel
15:54 - 16:05 Soru - Cevap
 
SALON 1
09:15 - 10:20
PANEL 25:
Oturum Başkanları:
Lale Cerrahoğlu, Öznur Kutluk
09:15 - 09:30
Gebelik Emzirme ve Fertilite İlaçlar
Konuşmacı:
Öznur Kutluk
09:30 - 09:45
Gebelikte Romatizmal Hastalıkların Seyri
Konuşmacı:
Zühre Sarı
09:45 - 10:00
Romatizmal Hastalıklarda Aşılama
Konuşmacı:
İsmihan Sunar
10:00 - 10:20
Tartışma
10:20 - 10:30
KAHVE MOLASI
10:30 - 11:20
PANEL 26: ROMATOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Meral Bilgilisoy Filiz, Füsun Toraman
10:30 - 10:45
Romatoloji Pratiğinde NSAİİ Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı:
Pınar Bora Karslı
10:45 -11:00
Romatoloji Pratiğinde Kortikosteroidlerin Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı:
Gizem Cengiz
11:00 - 11:20
Tartışma