Kurullar

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Şebnem Ataman - TRASD Başkanı
Prof. Dr. İlhan Sezer - TRASD Antalya Şubesi Başkanı

TRASD Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Şebnem Ataman

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hatice Bodur

Genel Sekreter
Prof. Dr. Zafer Günendi

Sayman
Prof. Dr. Hilal Ecesoy

Üyeler
Prof. Dr. Erhan Çapkın
Prof. Dr. M. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Gülcan Gürer
Prof. Dr. Özgür Akgül
Prof. Dr. H. Fatih Çay

Kongre Sekreteri

Prof. Dr. H. Fatih Çay

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. M. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Cahit Kaçar
Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
Prof. Dr. Feride Nur Göğüş
Doç. Dr. Meral Bilgilsoy Filiz
Uz. Dr. Ülkü Uçar
Uz. Dr. Sevcan Uğur
Uz. Dr. Öznur Kutluk
Uz. Dr. Ali Nail Demir